Show simple item record

dc.contributor.authorAasmyr, Øyvind
dc.contributor.authorArntsen, André
dc.date.accessioned2006-09-15T08:13:31Z
dc.date.available2006-09-15T08:13:31Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167599
dc.description.abstractDenne siviløkonomutredningen har til hensikt å kartlegge gründeres opplevelse og erfaringer av prosessen opp mot og gjennom venturekapital. For å kunne svare på vår problemstilling har vi tatt utgangspunkt i fire viktige deler i prosessen; forretningsplan, verdifastsettelse, finansiering og den intellektuelle kapitalen som ventureselskapene bidrar med. Gjennom en presentasjon av åtte hypoteser som er bygget på teorikapittelet og som representerer disse fire emnene, har vi gjennomført en analyse på bakgrunn av disse. Vi har funn som tyder på at det viktigste elementet for å få venturekapital er folkene som er med i gründerbedriften fremfor forretningsplanen. Videre viser det seg at i arbeidet med forretningsplanen, er lønnsomhetskalkylene de vanskeligste å budsjettere og nedfelle i dette forretningsdokumentet. Det er klare tendenser til at gründere ikke er så sterke på det analytiske, heller ikke ved verdsettelse av selskapet. Det kan se ut som om gründere priser selskapet sitt feil, og ikke etter de modellene som vi presenterer i teorien. De gründerne som brukte meglere i denne prosessen, opplevde å få en god pris på selskapet, en pris som de selv mente dekket kostnaden på meglerhonoraret. Videre fant vi at det ikke oppstår noen spesielle konflikter knyttet til valg av finansieringsinstrumenter, her preferanseaksjer og rettet emisjon var de to vanligste. Det viste seg at de gründerne som hadde alternativ til finansiering gjennomgående fikk bedre avtaler enn dem uten alternativer. Selv med muligheten til å få mer penger investert så var det ikke ønskelig, da de ikke ønsket å miste kontrollen over selskapet de hadde vært med å starte. Til slutt fant vi at gründeres forventninger til det aktive eierskap ble møtt, her det var en tendens til at de som hadde eiere med bransjekunnskap førte til bedre resultater enn de uten. På bakgrunn av denne analysen føler vi at vi har fått tegnet et godt bilde av gründernes opplevelse av prosessen i mot og gjennom venturekapital. Et bilde som kan være interessant å sette seg inn i, både for kommende gründere, men og for ventureselskapene som samarbeider med disse.en
dc.format.extent679156 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiering og finansiell økonomien
dc.subjecten
dc.titleGründere med venturekapital : hvordan opplever norske gründere prosessen frem mot og gjennom venturekapital?en
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record