Show simple item record

dc.contributor.authorHaugland, Kjetil
dc.contributor.authorHelle, Geir A.
dc.date.accessioned2006-09-15T08:15:18Z
dc.date.available2006-09-15T08:15:18Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167609
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi undersøkt hvordan organizational commitment har blir påvirket av gitte faktorer som følge av en strategisk endringsprosess. Jobbkarakteristika, arbeidsmengde, social accounts og deltakelse er grundig teoretisk gjennomgått for å knytte det mot organizational commitment. I tillegg har vi testet om prosedyrerettferdighet medierer forholdet mellom social accounts og deltakelse på organizational commitment. Som empirisk setting har vi tatt utgangspunkt i en meget omfattende strategisk endring hos Widerøes Flyveselskap, som omhandlet innføring av sikkerhetsoppgaver for ansatte og agenter på Widerøes kortbanenett. For å teste vår problemstilling og forskningsmodell, benyttet vi oss av en kvantitativ spørreundersøkelse som ble distribuert til 157 berørte personer. Vi oppnåde en svarprosent på hele 78 %, noe vi selvsagt er meget fornøyde med. I første omgang gjennomførte vi en faktoranalyse før hypotesene våre ble testet ved hjelp av multippel og hierarkisk regresjon. Endring i jobbkarakteristika og bruk av social accounts, ble avdekket å ha en positiv sammenheng med organizational commitment. Resultatene viste overraskende nok ingen signifikante sammenhenger mellom deltakelse og arbeidsmengde på organizational commitment. I tillegg avdekket vi at effekten av social accounts og deltakelse på organizational commitment, delvis ble mediert av prosedyrerettferdighet. Våre resultater og funn er blitt grundig diskutert, både i form av årsakssammenhenger og mulige implikasjoner.en
dc.format.extent1584522 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectledelse av menneskelige ressurseren
dc.titleStrategisk endring og organizational commitment : en empirisk studie i Widerøes Flyveselskap for å avdekke faktorer som påvirker organizational commitment som følge av en strategisk endringsprosessen
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record