Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøkkebø, Marit
dc.contributor.authorVik, Birgitte
dc.date.accessioned2006-11-15T14:01:37Z
dc.date.available2006-11-15T14:01:37Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167639
dc.description.abstractFormålet med utredningen har primært vært å kartlegge om internpriser er et egnet og nødvendig styringsverktøy i forbindelse med interne leveranser for avdelinger ved sjukehus som har innført desentralisert resultatansvar. Som en tilnærming til og avgrensing av temaet, er det valgt to ulike støtteavdelinger ved to sjukehus som begge er gitt resultatansvar. Den ene avdelingen har valgt å benytte internpriser ved interne leveranser mens den andre avdelingen har valgt ikke å bruke dette styringsverktøyet. Utredningen drøfter de konsekvenser som følger av disse valgene. Utredningen er bygd opp med en innledning som gir leseren innblikk i problemstillingen. Videre blir det gitt en teoretisk referanseramme for utredningen. Dernest beskrives metoden som er benyttet. I de fire siste kapitlene presenteres sjukehussektoren generelt og de to aktuelle helseforetakene spesielt. Videre blir økonomistyringen ved de valgte avdelingene beskrevet og analysert, før konklusjonen blir trukket. Resultatet av oppgaven viser at når avdelingene er gitt resultatansvar, vil internpriser være et nyttig styringsverktøy. Gitt at internprisene er korrekt utarbeidet, vil dette kunne virke positivt for å oppfylle intensjonene bak desentralisert ansvar.en
dc.format.extent972541 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleInternprising som styringsverktøy i sjukehussektorenen
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel