Show simple item record

dc.contributor.authorNamork, Cecilie
dc.contributor.authorAndreassen, Camilla Røren
dc.date.accessioned2006-05-15T23:34:03Z
dc.date.available2006-05-15T23:34:03Z
dc.date.issued2006-05-15T23:34:03Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167655
dc.description.abstractTeoriene om Corporate Governance og Industrial Relations omhandler henholdsvis maktfordeling og interesseforskjeller i et selskap eller et styre. Debatten om Corporate Governance er svært aktuell i dagens samfunn, men til nå finnes det lite forskning på de ansattes rolle i styringen av et selskap. Med utgangspunkt i de interesseforskjeller som foreligger mellom eiere, ledelsen og de ansatte, har denne oppgaven forsøkt å kartlegge hvordan ansattes representanter i styret vurderer egen innflytelse i styret og sitt bidrag til Corporate Governance. Oppgaven vurderer grad av innflytelse både generelt, og med utgangspunkt i styrets beslutning om en fusjon. Vi finner at samtlige av de ansatterepresentantene som ble intervjuet, vurderer sin rolle i styret som svært viktig, hovedsakelig fordi de bidrar med andre nødvendige innfallsvinkler enn de eierrepresentantene sitter med. Her blir dessuten forberedelser i forkant av styremøter og saklige argumenter ansett som viktig for å skape tyngde bak innfallsvinklene. Kobling mellom rollen som tillitsvalgt og ansatterepresentant vurderes også som viktig, i det at oppgaven som tillitsvalgt skaper legitimitet som styrerepresentant hos både ledelsen og de ansatte. Videre er god kjennskap til organisasjonen fra innsiden en faktor som bidrar til økt innflyelse, spesielt i saker som omhandler omstilling eller nedbemanning og som har direkte konsekvenser for de ansatte.en
dc.format.extent514424 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectstrategi og ledelseen
dc.subject
dc.titleAnsatte i styret : hvordan ansatterepresentanter vurderer sin innflytelse, generelt og under en fusjonsbeslutningen
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record