Show simple item record

dc.contributor.authorHalvorsen, Frederik J.
dc.date.accessioned2006-05-16T01:10:56Z
dc.date.available2006-05-16T01:10:56Z
dc.date.issued2006-05-16T01:10:56Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167687
dc.description.abstractEierstruktur fremheves i litteraturen som en av flere corporate governance mekanismer, og i denne oppgaven fokuseres det på hvilke effekter dominerende eiere fører med seg. Rammene for konsentrert eierskap blir gjennomgått, der både det teoretiske utgangspunktet og de regulative forholdene blir behandlet grundig. Med utgangspunkt i sentrale hendelser fra Aker-systemets senere historie, blir konsentrert eierskap og corporate governance diskutert opp mot praksis. Det blir spesielt lagt vekt på hvilken betydning eierstrukturen har hatt for systemets utvikling. Mot slutten av utredningen analyseres sammenhengen mellom konsentrert eierskap og selskapenes resultater og verdiutvikling. Analysene er basert på data for norske børsnoterte selskap i perioden 2000 – 2004. Resultatene viser en signifikant negativ sammenheng mellom de to variablene. Samtidig gir resultatene kun begrenset støtte til hypotesen om at et generelt økt fokus på corporate governance de senere årene har bidratt til en mindre tydelig sammenheng mellom konsentrert eierskap og verdiutvikling.en
dc.format.extent380608 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectbedriftsøkonomisk analyseen
dc.titleKonsentrert eierskap i det norske aksjemarkedet : i et corporate governance perspektiven
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record