Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Joakim Solbakk
dc.date.accessioned2006-05-15T08:38:52Z
dc.date.available2006-05-15T08:38:52Z
dc.date.issued2006-05-15T08:38:52Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167707
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg hvordan produktivitetsmåling foregår i psykiatrien i dag. Jeg har sett på hvordan produktivitet blir målt på nasjonalt plan gjennom SAMDATA, samt hvordan målingen foregår i Helse Bergen HF, nærmere bestemt i psykiatrisk divisjon, ved psykiatrisk akuttmottak ved Bergen Psykiatriske Sykehus og ved poliklinikkene ved Bjørgvin DPS. Teorien som gjennomgås i oppgaven omhandler produktivitet og produktivitetsmåling i helsevesenet. I hovedsak ser jeg på produktivitetsmåling og mulige avviksanalyser innen sykehus. Jeg forklarer også noen styringssystem for ledere, før jeg til slutt i teoridelen oppsummerer gjennomgått teori i en modell som gir oversikt over dimensjoner knyttet til produktivitetsbegrepet. I analysen beskriver og analyserer jeg hvordan produktivitetsmålinger blir gjennomført i SAMDATA og innen enhetene ved Helse Bergen HF. Til dette nytter jeg meg av modellen som nevnt over. Jeg ser så mer generelt på de ulike enhetene og setter punktvis opp problemområder innenfor hvert nivå knyttet til dagens måling. Videre ser jeg på hvilke områder som kan forbedres innen dagens måling i forhold til teorien jeg har presentert. Hensikten med oppgaven er å øke forståelsen for ressursbruk og aktivitet ved de ulike avdelingene. Noen av funnene som blir gjort er blant annet mangel på nasjonale standarder for produktivitetsmåling. Dette er blant annet med på å vanskeliggjøre sammenligninger mellom avdelinger og helseforetak. Ulike finansieringssystem for sykehus og poliklinikker påvirker hvilke krav divisjonsledelsen stiller til produktivitet. Til slutt ser jeg kort på hvordan man kan videreutvikle dagens produksjonsmål i psykiatriske sykehus.en
dc.format.extent2432743 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.titleProduktivitetsmåling i psykiatrien i Norge : hvilken informasjonsverdi gir målingen dagens ledelse?en
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record