Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaga, Kristine
dc.contributor.authorSamuelsen, Elin
dc.date.accessioned2006-05-15T09:06:43Z
dc.date.available2006-05-15T09:06:43Z
dc.date.issued2006-05-15T09:06:43Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167721
dc.description.abstractI denne utredningen har vi foretatt en regnskapsbasert verdsettelse av Hexagon Composites ASA; et industrikonsern som har spesialisert seg innenfor produksjon av produkter fremstilt av kompositt. Det første vi gjorde var å sette oss inn i bedriften og dens virksomhetsområder. Deretter presenterte vi et rammeverk som har vært utgangspunktet for hele verdsettelsesprosessen. Det første steget i rammeverket var å foreta en strategisk analyse av selskapet, før vi deretter foretok en analyse av historiske regnskapstall. Den strategiske regnskapsanalysen gav oss et grunnlag for å budsjettere den fremtidige utviklingen ved å utarbeide et fremtidsregnskap og å foreta fremskrivning. Til slutt kom vi gjennom en fundamental verdsettelse av Hexagon frem til et verdiestimat på selskapets aksje. Utgangspunktet for hele utredningen har vært offentlig tilgjengelig informasjon. Formålet med oppgaven var å finne et verdiestimat for Hexagon- aksjen. Det ligger imidlertid en rekke subjektive antakelser og forutsetninger til grunn for vår analyse og verdsettelse. Dette kan være en svakhet ved oppgaven, slik at vi vil anbefale leserne selv å vurdere hvorvidt de er enige i de ulike antakelsene vi har tatt, og om de mener den endelig estimerte aksjeprisen ut fra dette er riktig fastsatt. En annen svakhet ved oppgaven kan være at vi ikke har hatt noen bransje å sammenligne våre nøkkeltall med. Området for produksjon av produkter i kompositt er relativt snevert, og vi klarte ikke å identifisere noen direkte sammenlignbare bedrifter. Vi mente imidlertid at dette ikke skulle hindre oss i å foreta en verdsettelse av Hexagon, ettersom det i like stor grad som andre selskaper er et aktuelt investeringsobjekt for potensielle investorer.en
dc.format.extent599822 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectregnskap og økonomisk styringen
dc.subjectverdsettelseen
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Hexagon Composites ASAen
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel