Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Renate
dc.contributor.authorLerfaldet, Kjersti
dc.date.accessioned2006-05-15T09:49:47Z
dc.date.available2006-05-15T09:49:47Z
dc.date.issued2006-05-15T09:49:47Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167725
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen har vært å finne et anslag på verdien av Hjellegjerde ved hjelp av en fundamental verdsettelsesmodell. Verdsettelsen er basert på ekstern informasjon og den kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom siviløkonomstudiet. Utredningen er delt inn i sju kapitler. I første kapittel gir vi en disposisjon over utredningen. Det andre kapittelet inneholder en presentasjon av Hjellegjerde, og kapittel tre omfatter en strategisk analyse, det vil si både en eksternanalyse og en internanalyse. Regnskapsanalysen i kapittel fire består av omgruppering, analyse og justering av målefeil og forholdstallsanalyse. Basert på den strategiske analysen og regnskapsanalysen utarbeider vi et fremtidsregnskap. I kapittel seks benytter vi fundamental verdsettelse til å komme frem til et verdiestimat på Hjellegjerdeaksjen. Estimatet er usikkert og kapittelet består derfor også av sensitivitetsanalyse. Vi avslutter oppgaven med kapittel sju, hvor vi oppsummerer og konkluderer.en
dc.format.extent701216 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectregnskap og økonomisk styringen
dc.subjectverdsettelseen
dc.subject
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Hjellegjerde ASAen
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record