Show simple item record

dc.contributor.authorBirkeland, Mathilde
dc.contributor.authorHagen, Torill
dc.contributor.authorSortland, Anne
dc.date.accessioned2006-06-08T09:14:40Z
dc.date.available2006-06-08T09:14:40Z
dc.date.issued2006-06-08T09:14:40Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167737
dc.description.abstractDenne utredningen tar for seg en verdsettelse av konsernet Schibsted. Verdsettelsesteknikken vi benytter er fundamental verdsettelse supplert med komparativ verdsettelse. Hvilke verdsettingsteknikk som skal benyttes, avhenger av selve virksomheten. Med dette menes hvilke bransje virksomheten operer i, hvor i livssyklusen man befinner seg og hvorvidt en legger til grunn fortsatt drift eller avvikling av virksomheten. På bakgrunn av informasjon om bransje og virksomheten, foretas en strategisk analyse. Denne analysen gir innsikt i om virksomheten innehar en strategisk fordel på lang sikt. Den strategiske analysen utgjør til sammen med regnskapsanalysen, en strategisk regnskapsanalyse. Her omgrupperes regnskapet til å bli mer investororientert. Videre justeres utvalgte regnskapsposter for å bedre reflektere virkelige økonomiske verdier i virksomheten. Verdiene som utarbeides i den strategiske regnskapsanalysen danner videre grunnlag for forholdstallsanalyse. Analysen består av to deler; risiko – og lønnsomhetsanalyse, som er med å kartlegge og avdekke underliggende, økonomiske forhold. Den strategiske regnskapsanalysen vil videre være grunnlaget for utarbeiding av fremtidsregnskap. Regnskapet skal gi kunnskap om hvordan fremtiden vil bli, noe som gjør det mulig å lage et verdiestimat på aksjen til virksomheten. Dette verdiestimatet skal tilslutt kunne brukes ved økonomiske avgjørelser og være et utgangspunkt for handling. En handlestrategi utformes ved at estimert verdiestimat sammenlignes med dagens aksjekurs. Endelig verdiestimat beregnes lik 192 til sammenligning er aksjekursen 22.2.2006 lik kroner 189.en
dc.format.extent1239432 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectregnskap og økonomisk styringen
dc.subjectverdsettelseen
dc.titleVerdsettelse av Schibsteden
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record