Show simple item record

dc.contributor.authorMellingen, Elisif Irene
dc.date.accessioned2007-08-22T08:14:49Z
dc.date.available2007-08-22T08:14:49Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167747
dc.description.abstractDenne Utredningen beskriver og analyserer endringene ved innføringen av et nytt pensjonssystem i Norge med hovedfokus på innføringen av obligatorisk tjenestepensjon. I Kap.1 gir jeg en generell beskrivelse av pensjonssparing og av ulike pensjonssystemer. I Kap.2 beskriver jeg den norske folketrygden og hvordan pensjonsytelsene beregnes i dag. Kap.3 oppsumerer innføringen av obligatorisk tjenestepensjon. I kap.4 beskriver jeg de to hovedformene for tjenestepensjon, innskuddspensjon og ytelsespensjon. I kap.5 drøftes endringene i pensjonsmarkedet etter innføringen av obligatorisk tjenestepensjon. Fokuset her er på ”den stille pensjonsreformen”, overgangen fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, og hvilke konsekvenser denne overgangen medfører. I kap.6 presenterer jeg en livssyklusmodell som illustrerer endringene i valg av konsum etter lønnsnivå og beregninger som viser konsekvensene av en overgang fra ytelsesordning til innskuddordning. I avsnitt 7 drøfter jeg hvordan individer bør tilpasse sin sparing ved endringer i pensjonsordningen og gir en oversikt over sparemarkedet. I konklusjonen kommer det en oppsummering av drøftingen og analysen.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk analyseen
dc.titleEndringene i det norske pensjonssystemet, konsekvensene og ”den stille pensjonsreformen”. : etter innføringen av obligatorisk tjenestepensjon har antall omdanninger fra ytelsespensjon til innskuddspensjon akselerert : dette medfører store konsekvenser, men er ikke viet så mye oppmerksomhet og blir omtalt som den ” den stille pensjonsreformen”.en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record