Show simple item record

dc.contributor.authorNytveit, Trond Stian
dc.date.accessioned2007-07-17T07:38:46Z
dc.date.available2007-07-17T07:38:46Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167775
dc.description.abstractJeg har i denne studien verdsatt egenkapitalen til Norsk Hydro ASA per 1 januar 2007, slik selskapet vil fremstå etter fisjoneringen av olje- og gass divisjonen. For å beregne dette verdiestimatet har jeg benyttet meg av ulike rammeverk innen verdsettelse med hovedvekt på den erfaring og kunnskap jeg har opparbeidet meg gjennom faget strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse, som et ledd i masterutdannelsen min ved Norges Handelshøyskole. Studien starter med presentasjon og valg av metodikk og referanseramme, før det blir gitt en innføring i Hydro og aluminiumsbransjen. For å analysere hvilken situasjon Hydro befinner seg i og undersøke fremtidige markeds- og produksjonsmessige muligheter har jeg gjennomført en strategisk analyse. Gjennom å foreta en regnskapsanalyse har jeg omgruppert Hydros finansregnskap og balanse i tråd med en investororientert analyse. Analyseperioden er satt til de to siste regnskapsårene. På dette grunnlaget har jeg analysert ulike typer risiko og fastsatt passende avkastningskrav. Den strategiske analysen kombinert med informasjonen jeg i regnskapsanalysen har sammen med mine subjektive vurderinger dannet grunnlaget for en helhetlig konklusjon i forhold til hvilken fremtid Hydro går i møte de neste åtte årene. Med utgangspunkt i fremtidig verdiskapning har jeg verdsatt egenkapitalen til Hydro gjennom en fri kontantstrømbasert verdsettelsesteknikk (FCF), som gav en verdi på 74,08 NOK per aksje. For å kontrollere verdiestimatet har jeg også foretatt en komparativ verdsettelse som verdsatte egenkapitalen til 65,39 NOK per aksje. Min konklusjon på egenkapitalens virkelige verdi per 1.januar 2007 er 72,34 NOK per aksje. Avslutningsvis har jeg tatt utgangspunkt i problemområder knyttet til verdsettelse av en del av et selskap og drøftet områdene i lys av generell regnskaps-, metode- og verdsettelseslitteratur. I studien har jeg også utviklet forslag til videre forskning innen ulike emner som problemområdene reiser.en
dc.language.isonoben
dc.subjectregnskap og økonomisk styringen
dc.subjectverdsettelseen
dc.subject
dc.titleVerdsettelse : en studie av Norsk Hydroen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record