Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMoe, Thomas Næstad
dc.date.accessioned2007-07-12T11:11:54Z
dc.date.available2007-07-12T11:11:54Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167779
dc.description.abstractDenne utredningen tar for seg børsintroduksjoner som er gjort i perioden 01.01.1996 til 30.06.2006. I analysedelen ser oppgaven på startavkastningen til et utvalg av introduksjonene som er gjort i perioden. Videre analyserer oppgaven om denne startavkastningen kan predikeres på bakgrunn av offentlig og/eller privat informasjon som er tilgjengelig i forkant av en notering. Markedsutvikling i forkant av en introduksjon brukes som variabel for å beskrive ”offentlig informasjon” Tilretteleggers justering av indikert emisjonskurs brukes som variabel for å beskrive ”privat informasjon” som tilrettelegger innhenter. Analysen viser at man i perioden 01.01.1996 til 30.06.2006 har hatt en gjennomsnittlig markedskorrigert startavkastning på 14,95 %. Hvis man ikke justerer for markedsavkastningen er startavkastningen 15,07 %. Disse resultatene er i samsvar med andre empiriske oppgaver gjort på norske data. I analysen av sammenhengen mellom startavkastning og markedsutvikling i forkant av en børsnotering tyder resultatene på at markedsutviklingen kan forklare noe av startavkastningen. Dette gjelder både for en tidsperiode på 15 og 30 handledager. Resultatet kan tyde på at tilrettelegger kun delvis justerer endelig emisjonspris i forhold til markedsutviklingen i forkant av en børsnotering. Videre analyseres sammenhengen mellom startavkastning og hvordan emisjonskurs settes i forhold til det indikerte kursintervallet i prospektet. Analysen viser at børsintroduksjoner der endelig emisjonspris settes over eller i øvre del av det indikert kursintervallet, i gjennomsnitt har en høyere startavkastning i forhold til andre børsintroduksjoner.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titlePartial adjustment : børsintroduksjoner, underprising og fenomenet partial adjustment på Oslo Børsen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel