Show simple item record

dc.contributor.authorKiær, Anna Grøholt
dc.contributor.authorJakobsen, Kine Bjørkerot
dc.date.accessioned2007-07-12T11:13:12Z
dc.date.available2007-07-12T11:13:12Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167801
dc.description.abstractHøsten 2006 var det mye negativ fokus på høye lederlønninger i delvis statlig eide selskaper, og særlig ble svært gunstige opsjonsavtaler trukket frem. For å bremse lederlønnsutviklingen i selskaper der staten er eier, annonserte regjeringen at de ville komme med nye retningslinjer for lederlønn, og disse ble lagt frem i forbindelse med eierskapsmeldingen. Mange var spente på hva retningslinjene kom til å inneholde, og utgangspunktet for denne oppgaven var derfor å kartlegge hvordan eierskapsmeldingens retningslinjer for lederavlønning ble mottatt og hva slags syn ulike interessenter hadde på disse. På bakgrunn av dette ville vi gjøre oss opp en mening om hvorvidt vi tror eierskapsmeldingen vil påvirke utformingen av fremtidige insentivprogrammer i delvis statlig eide selskaper. Gjennom intervjuer med selskapene, LO, NHO og Nærings- og handelsdepartementet fikk vi frem deres synspunkter omkring bruk av resultatbasert avlønning og en mer aktiv statlig eierskapspolitikk, og ved hjelp av en begivenhetsstudie undersøkte vi om fremleggelsen av eierskapsmeldingen påvirket selskapenes aksjekurser. I tillegg supplementerte vi analysen vår med en gjennomgang av styrenes lederlønnserklæringer fra selskapenes generalforsamlinger. Dette gjorde vi for å kunne trekke noen konklusjoner om eierskapsmeldingens faktiske konsekvenser. Vår hovedkonklusjon var at eierskapsmeldingens retningslinjer for lederlønn har fått, og kommer til å få, stor betydning for lederavlønning i delvis statlig eide selskaper.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleEierskapsmeldingens retningslinjer for lederavlønning : opp som en hjort, ned som en lort?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record