Show simple item record

dc.contributor.authorHalaas, Jan Fredrik
dc.date.accessioned2007-06-29T12:50:31Z
dc.date.available2007-06-29T12:50:31Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167867
dc.description.abstractJeg har i denne utredningen gjennomført en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Otrum ASA. For å komplettere bildet av de underliggende verdiene i selskapet, er det også supplert med en opsjonsbasert verdsettelse. Etter en kort presentasjon av Otrum, den interaktive TV – bransjen og rammeverket for fundamental verdsettelsen, følger en strategisk analyse der eksterne utfordringer og muligheter og interne svakheter og styrker analyseres. Dernest utarbeides en regnskapsanalyse hvor selskapets risikoprofil, lønnsomhet og historiske vekst er blant fokusområdene. Kunnskapen jeg tilegner meg fra den strategiske regnskapsanalysen danner grunnlaget for budsjettering og fremskrivning av fremtidsregnskap og fremtidskrav. Egenkapitalkapitalen verdsettes så ved selskaps -, egenkapital – og driftsegenkapitalmetoden. Etter en sekvensiell oppdatering av vektene i avkastningskravene, kommer jeg frem til et felles fundamentalt verdiestimat lik NOK 11,80 per utestående aksje. Tilslutt analyseres usikkerheten i verdiestimatet ved sensitivitetsanalyser og Monte Carlo simulering. Fra den opsjonsbaserte verdsettelsen får jeg et verdiestimat på NOK 13,02 per utestående aksje. Det endelige verdiestimatet, som er et vektet snitt av det fundamentale verdiestimatet og den opsjonsbaserte verdien, fastsettes til NOK 12,21 per 1.9.2006. Aksjekursen var på samme tidspunkt NOK 11,10, og jeg konkluderer da med HOLD anbefaling i aksjen.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.subjectverdsettelse
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Otrum ASAen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record