Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKrakstad, Torbjørn
dc.date.accessioned2006-06-29T10:38:19Z
dc.date.available2006-06-29T10:38:19Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167875
dc.description.abstractHylleplassavgifter er et omdiskutert tema blant konkurransemyndigheter og akademikere. Hylleplassavgifter kan tilsynelatende virke som en ren overføring av profitt mellom to uavhengige parter i en vertikal kjede med kun en nøytral konkurransemessig effekt. Imidlertid eksisterer det per dags dato uenighet vedrørende hensikten med og velferdseffekten av hylleplassavgifter. Forfattere som mener at hylleplassavgifter er positivt for velferd er assosiert med effektivitetskolen, mens forfattere som mener at hylleplassavgifter kan være velferdsskadelige er assosiert med markedsmaktskolen. Hoveddelen av litteraturen på området er teoretiske modeller og opp til dags dato eksisterer det lite empirisk forskning som kan støtte opp om eller avkrefte disse modellene. Denne utredningen er en ren teorigjennomgang av modeller og empirisk forskning som tar for seg hylleplassavgifter. Den første delen av denne uttredningen gir en introduksjon til vertikale bindinger, kjøpermakt og hylleplassavgifter. Et eksempel på anvendelse av hylleplassavgifter er gitt fra det norske dagligvaremarkedet. Den andre delen av denne uttredningen ser på anti-trust problemstillinger forbundet med hylleplassavgifter. Argumentene til effektivitetsskolen og markedsmakteskolen er presentert i detalj, i tillegg til at oppgaven gir en oversikt over de begrensede antall empiriske studier som er gjort på området. Uttredningen gir også en oversikt over konkurransemyndigheters håndtering av to saker vedrørende hylleplassavgifter.en
dc.format.extent600681 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectstrategi og ledelseen
dc.titleEr hylleplassavgifter velferdsskadelig?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel