Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolm, Johan Marcus Beer
dc.date.accessioned2007-06-08T12:12:30Z
dc.date.available2007-06-08T12:12:30Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167879
dc.description.abstractOppgaven har som hovedformål å avdekke om ukedagseffekter har eksistert i det norske aksjemarkedet i tiårsperioden fra 1. januar 1996 til 31. desember 2005. Det har tidligere ikke vært undersøkt for ukedagseffekter i denne perioden. Ukedagseffekter er en mindre kjent anomali enn for eksempel januareffekten i Norge. Første delen av min utredning, kapittel 2 og 3, tar derfor for seg tidligere norsk og internasjonal forskning på fenomenet. Kapittel 4 tar for seg den innfallsvinkel og metode jeg har valgt å bruke i min egen analyse. I kapittel 5 og 6 fremkommer mine analyseresultater med diskusjon rundt funn. Jeg har her analysert norske indekser. I tillegg til å undersøke for signifikant avkastning på forskjellige ukedager, har jeg også analysert andre spesielle dager. Kapittel 7 tar for seg ukedagseffekter i norske børsnoterte aksjer. Jeg har gjort et klart skille mellom store og små selskaper målt etter markedsverdi. Kapittel 8 oppsummerer de funn som er gjort og gir forklaringer på funnene. Fredagsavkastningen har i det norske markedet vært signifikant positiv i den analyserte tiårsperioden. På Oslo Børs har vi altså sett en fredagseffekt.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansielle emneren
dc.titleUkedagseffekter på Oslo Børs : en analyse av spesielle dager på Oslo Børs med vekt på tiårsperioden fra 1.1.1996 til 31.12.2005.en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel