Show simple item record

dc.contributor.authorNordby, Anniken Helland
dc.date.accessioned2006-06-14T06:30:44Z
dc.date.available2006-06-14T06:30:44Z
dc.date.issued2006-06-14T06:30:44Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167883
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å finne et verdiestimat på egenkapitalen til Rieber & Søn ASA per 31.12.2005. For å finne dette estimatet har jeg benyttet et rammeverk for strategisk regnskapsanalyse og fundamental verdsettelse utarbeidet av Knivsflå (2005). I dette rammeverket tar en utgangspunkt i offentlig tilgjengelig informasjon, og opererer således som en ekstern analytiker. Jeg har først utarbeidet en strategisk analyse for å avdekke muligheter og trusler i Rieber & Søn ASA sine omgivelser. I tillegg har jeg analysert hvilke ressurser Rieber & Søn ASA besitter for å avdekke styrker og svakheter. Videre har jeg foretatt en regnskapsanalyse, der jeg har omgruppert og justert Rieber & Søn konsernets offentliggjorte regnskapstall. Disse tallene er videre blitt analysert og jeg har sett på en rekke nøkkeltall. På bakgrunn av den strategiske analysen og regnskapsanalysen har jeg fått en pekepinn på om hvorvidt Rieber & Søn vil ha evne til å generere superprofitt i fremtiden. Jeg har da utarbeidet et fremtidsregnskap basert på analysene med en budsjetthorisont på 8 år. Endelig har jeg beregnet verdien av egenkapitalen til Rieber & Søn ved hjelp av superprofittmodellen. Dette verdiestimatet ga en pris per aksje på 48,25. Aksjekursen 31.12.2005 var 50,25, og jeg konkluderte med at aksjen var noe overpriset i markedet.en
dc.format.extent352101 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectregnskap og økonomisk styringen
dc.subjectverdsettelseen
dc.titleRieber & Søn ASA : en verdsettelse basert på strategisk regnskapsanalyseen
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record