Show simple item record

dc.contributor.authorHaugland, Anne Berit
dc.date.accessioned2007-02-07T10:06:42Z
dc.date.available2007-02-07T10:06:42Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167905
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven har vært å kartlegge om det finnes forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder positive illusjoner knyttet til beslutningstaking. Som teoretisk innfallsvinkel har jeg brukt Bazerman (2006) sin kategorisering av positive illusjoner, samt en bred basis av internasjonale forskningsartikler. De positive illusjonene kan deles i urealistisk positivt selvbilde, urealistisk optimisme, illusjon av kontroll og selvfavoriserende attribusjon. For å undersøke dette fenomenet ble det utarbeidet et spørreskjema, som ble delt ut blant økonomistudenter ved Norges Handelshøyskole. I alt deltok 195 studenter i undersøkelsen. Dataene fra undersøkelsen ble strukturert gjennom en faktoranalyse, og deretter analysert ved hjelp av enkle t-tester. Resultatene fra disse testene viste at det eksisterer betydelige forskjeller mellom menn og kvinner, både når det gjelder tro på egne evner/ferdigheter, forventninger til fremtidige oppnåelser og illusjon av kontroll i ulike situasjoner. De mannlige respondentene i utvalget var gjennomgående mer optimistiske i sine selvevalueringer. Disse resultatene kan ha viktige implikasjoner for enhver organisasjon, ved at de fordrer til et økt fokus på verdien av et mer heterogent sammensatt arbeidsmiljø. Slik kan man bedre balansere optimisme mot realisme i viktige beslutningsprosesser.en
dc.language.isonoben
dc.subjectledelse av menneskelige ressurseren
dc.titlePositive illusjoner knyttet til beslutningstaking : en studie av kjønnsforskjelleren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Kvinne- og kjønnsstudier: 370en
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record