Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Lars Tore
dc.contributor.authorRefsnes, Bjørn Erik
dc.date.accessioned2007-02-12T10:52:47Z
dc.date.available2007-02-12T10:52:47Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/167931
dc.description.abstractI denne utredningen har vi analysert revisors uavhengighet på bakgrunn av hvor store honorarer selskapene på Hovedlisten på Oslo Børs betaler til sin revisor for henholdsvis revisjon og andre tjenester. Vi starter utredningen med å gjøre rede for reglene som omhandler revisors uavhengighet. Vi går deretter mer spesifikt inn på reglene som omhandler revisjonshonorarer, herunder internasjonale og norske regler. I selve undersøkelsen presenterer vi revisjonshonorarene for selskapene notert på Hovedlisten på Oslo Børs for årene 2002-2005. Vi trekker frem både gjennomsnittlige forholdstall (revisjon/andre tjenester) og forholdstall for enkelte selskaper. Ved sammenligning med utenlandske studier finner vi at forholdstallene i Norge sannsynligvis er lavere enn i andre land, men unntak finnes. Det er flere faktorer som gjør sammenligningene vanskelig, som forskjellig praksis vedrørende rapportering av revisjonshonoraret. Men selv om de norske forholdstallene er lavere er det likevel ikke sagt at de norske tallene ikke utgjør noen trussel mot norske revisorers uavhengighet.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleRevisors uavhengighet : analyse av revisjons- og rådgivningshonorarer til norske børsnoterte selskaper 2002-2005en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record