Show simple item record

dc.contributor.authorLindberg, Peder Hybbestad
dc.contributor.authorHaagensen, Åse
dc.date.accessioned2008-06-12T08:53:54Z
dc.date.available2008-06-12T08:53:54Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168001
dc.description.abstractHovedmålsetningen for denne masterutredningen er å belyse og forklare utviklingen av Norges bytteforhold for tidsperioden 1970 frem til i dag. Vi analyserer Norges bytteforhold og anlegger et komparativt perspektiv hvor vi sammenligner utviklingen med den i Australia, Canada og Sverige. Innledningsvis tar vi for oss den senere tids utvikling i internasjonal handel. Eksport- og importmønster tillegges særskilt vekt. I kapittel 2 foretar vi en gjennomgang av de utvalgte landene med fokus på eksportstrukturen. Deretter presenterer vi en normativ modell for hvordan endringer i et lands ressursformue bør påvirke næringsstrukturen, sektorvis allokering av arbeidskraft og konsum. Modellanalysen fanger således opp effekten av endringer i bytteforhold gjennom endring i den aktuelle ressursprisen. Videre vil vi analysere den virkning enkelte eksportvarepriser har på bytteforholdet ved å benytte grafiske fremstillinger og enkle OLS-regresjoner. Modellens implikasjoner vil deretter relateres til empirisk data i analysen. Det blir naturlig å fokusere særskilt på oljepris i Norges tilfelle. Vi konkluderer med at en endring av oljepris har en forklaringskraft på hele 79,71 % for endring av norsk bytteforhold, for tidsperioden 1978-2007. Avslutningsvis vil vi drøfte andre makroøkonomiske effekter av bytteforholds forbedringer i Norges tilfelle.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleFluktasjoner i Norges bytteforhold : en komparativ analyseen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record