Show simple item record

dc.contributor.authorJenssen, Kristine Fosso
dc.date.accessioned2008-06-12T08:59:19Z
dc.date.available2008-06-12T08:59:19Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168003
dc.description.abstractUtredningen inneholder en presentasjon og analyse av stiftelsesregnskap, med Stiftelsen Bergensklinikkene som case. Stiftelsesregnskap har vært lite studert i Norge tidligere, i motsetning til privat regnskap som har vært omfattende studert og analysert verden over i en årrekke. For å gi en praktisk tilnærming til utredningen min, har jeg valgt å studere årsrapporten til stiftelsen Bergensklinikkene for årene 2004, 2005 og 2006. Bergensklinikkene benytter i dag et regnskap med dobbel bokføring og lønnsomhetsfokus. De ufullstendige årsrapportene gjør det umulig å konstantere med sikkerhet at det er forretningsregnskapet som benyttes, men jeg har tatt utgangspunkt i at det er det. For året 2006 er årsrapporten forbedret i forhold til de foregående år, ved at det er tatt med balanse, noter og revisjonsberetning. Dessverre mangler kontantstrømoppstillingen fortsatt. Jeg hevder at regnskapsoppstilingene kan gjøres enda mer informative ved bruk av en annen regnskapsmodell enn forretningsregnskapet, som har fokus på lønnsomhetskontroll. Jeg introduserer en offentlig regnskapsmodell, fondsregnskapsteorien, og argumenterer for at denne modellen, med sitt finansielle fokus, vil være bedre egnet for et stiftelsesregnskap. Jeg har også diskutert hvilke implikasjoner den nye standarden NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner vil ha for inntekts- og utgiftsføring i et stiftelsesregnskap. Det er kun stiftelser uten profittformål, hvorav Bergensklinikkene sorterer under, som omfattes av denne standarden. Til slutt kommer jeg med forslag til forbedringer i måten Bergensklinikkene kan føre sitt regnskap på, og trekker konklusjoner for videre praksis og videre studier.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleStiftelsesregnskap : en casestudie av Bergensklinikkeneen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record