Show simple item record

dc.contributor.authorEidem, Aleksander Håheim
dc.contributor.authorHalvorsen, Christian Mjelde
dc.contributor.authorVold, Robert Alok
dc.date.accessioned2010-09-20T12:00:57Z
dc.date.available2010-09-20T12:00:57Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168009
dc.description.abstractDenne utredningen tar for seg hvordan ulike selskapskarakteristika påvirker kapitalstruktur. Vi ser på om og hvordan shippingselskaper skiller seg fra en gruppe selskaper som inngår i S&P 1200 Global (referanseutvalg) når det gjelder disse karakteristikkene, og deres påvirkning på kapitalstruktur. Utredningen drøfter innledningsvis ulike teorier om kapitalstruktur, særskilt tar utredningen for seg shippingspesifikke forhold innenfor de ulike teoriene. Skatt og skipsfinansiering drøftes særskilt. Det finnes en rekke studier av faktorer som påvirker kapitalstruktur, enten det er på globalt, nasjonalt eller bransjenivå. Bransjespesifikt for shipping finnes det relativt få tidligere studier. Overordnet kan man si at forklaringsvariablene for kapitalstruktur er gjennomgående like i mange studier. Modellen i denne utredningen tar utgangspunkt i tilsvarende rammeverk. Gjeldsandel er variabelen som representerer kapitalstruktur. Størrelse, rentabilitet, andel immaterielle eiendeler, effektiv skattesats, risiko, vekst og utbytteandel utgjør de aktuelle forklaringsvariablene for gjeldsandel. Ved bruk av regresjonsanalyse finner vi at samtlige forklaringsvariabler har en signifikant påvirkning på gjeldsandel for selskapene fra S&P 1200 Global. Vi finner også at variablene størrelse, andel immaterielle eiendeler, skatt, vekst og utbytteandel påvirker gjeldsandel i shippingselskaper forskjellig fra de andre (S&P 1200 Global). De mest interessante funnene analysen presenterer er at både andel immaterielle eiendeler og utbytteandel har en negativ effekt på gjeldsandelen i shipping, mens effekten er positiv på selskapene fra S&P 1200 Global. Dette medfører at gjeldsandelen i shippingselskaper reduseres når størrelsen på disse forklaringsvariablene øker, og motsatt for selskapene fra S&P 1200 Global. Det kan også fremheves at skattemotivet bak gjeldsfinansiering er svakere hos shippingselskapene. Utredningen som helhet gir en god innsikt i dynamikken rundt kapitalstruktur i ulike selskap og nyttig kunnskap om shippingbransjen.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleHvilke faktorer påvirker kapitalstruktur? En empirisk studie av shippingselskapers kapitalstruktur sammenlignet med selskaper fra S&P 1200 Globalen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record