Show simple item record

dc.contributor.authorMuis, Rene Osaland
dc.date.accessioned2008-03-25T09:35:41Z
dc.date.available2008-03-25T09:35:41Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168023
dc.description.abstractHedgefond er ”privat organiserte, lite regulerte og profesjonelt styrte kapitalplasseringer som ikke er lett tilgjengelig for publikum”(Lhabitant, 2004). I denne oppgaven tar jeg for meg hedgefond som investeringsalternativ. Jeg ønsker å finne ut om hedgefond er en fornuftig investering sett opp mot aksjefond. Først vil jeg kort presentere historien og utviklingen til selve hedgefond industrien. Videre vil jeg belyse posisjonen til disse fondene i dagens finansverden, hva de investerer i og hvilke strategier som brukes. Reguleringer ifra myndighetenes side vil også bli tatt med, sammen med tilstanden for hedgefond i Norge. Ved hjelp av portefølje teori vil jeg prøve å analysere hedgefond opp mot vanlige aksjefond, for å se hva som er den beste investeringen. Dette gjøres ved hjelp av utvalgte indekser for henholdsvis aksjer og hedgefond. Videre vil jeg benytte noen enklere mål for risiko for å få en best mulig analyse av hedgefond. Til slutt konkluderer oppgaven med om hedgefond er en fornuftig investeringsform og hvordan veien videre ser ut. Når det gjelder selve arbeidet med oppgaven har det vært både spennende og utfordrende. Oppgaven er forsøkt fremstilt så forståelsesfullt som mulig, og alle begreper og uttrykk er definert. Dermed bør den være relativt lett forståelig, selv om en viss kunnskap innenfor økonomi vil være nyttig for enklere å forstå noen av poengene.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansieringen
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleHedgefond: en fornuftig investering?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record