Show simple item record

dc.contributor.authorBraute, Katrine
dc.date.accessioned2008-06-20T08:01:26Z
dc.date.available2008-06-20T08:01:26Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168027
dc.description.abstractDenne masterutredningen forsøker å avdekke om konjunkturene har påvirket prisnivået i Norge i perioden fra 1830 til 2006. Mer spesifikt ønsker jeg gjennom oppgaven å fastslå om endringer i produksjonen gir utslag i endringer i konsumprisindeksen, samt om endringer i konjunktursykelen gir tilsvarende sykliske bevegelser i prisene. I analysedelen benyttes årlige data fra 1830 til og med 2006. Tidsseriedataene er hentet fra Norges Bank. Gjennom grafisk analyse og diskusjon av historiske hendelser, korrelasjonsberegninger og regresjonsanalyser kommer jeg i denne utredningen frem til at det er svært vanskelig å kartlegge noe spesifikt mønster for utviklingen mellom konjunkturer og priser dersom en ser på kortere delperioder. Flere av beregningene mine tyder på at prisene utvikler seg motsyklisk i forhold til produksjonen, og da gjerne med et tidsetterslep. I flere av tilfellene er dette imidlertid ikke signifikante resultater. Korrelasjonen varierer også betraktelig med de ulike analysemetodene. Med regresjonsanalyser kjørt på hele tallmaterialet får jeg imidlertid signifikante resultater for at de to variablene er negativt korrelerte. Dersom en ser på utviklingen på lang sikt finner jeg dermed klare resulter for at det eksisterer et motsyklisk forhold mellom priser og produksjon.en
dc.language.isonoben
dc.subjectsamfunnsøkonomi
dc.titleReflekterer prissvingninger konjunkturene? : en empirisk analyse av markedsdata for Norgeen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record