Show simple item record

dc.contributor.authorØstvik, Tor Erik
dc.contributor.authorØvrebø, Morten Topper
dc.date.accessioned2008-08-27T07:51:18Z
dc.date.available2008-08-27T07:51:18Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168037
dc.description.abstractVi starter utredningen med å gi en beskrivelse av bybaner generelt. Deretter gir vi en oversikt over kollektivtrafikken i Bergen før vi presenterer planene for Bybanen. Videre gjør vi rede for teori som er relevant for våre analyser av Bybaneprosjektet. Vår utredning har et delt fokus, hvor vi har sett på tre ulike aspekter ved Bybanen. Først har vi inntatt et overordnet ståsted og foretatt en analyse av totalprosjektet Bybanen i Bergen. Her finner vi at Bybanen framstår som et relativt dårlig prosjekt i et helhetlig samfunnsperspektiv. Videre har vi gått nærmere inn på Bybaneprosjektets miljøvirkninger i en egen miljøanalyse, hvor vi konkluderer med at det ikke er grunnlag for å si at Bybanen vil ha en nevneverdig positiv miljøvirkning på kort sikt. På lang sikt er virkningene noe større, men fortsatt små. Til slutt har vi skiftet ståsted og gjort en anbudsberegning for et tenkt driftsselskap av Bybanen i Bergen. Vi finner at det laveste vederlaget en tenkt operatør av Bybanen kan akseptere i første driftsår er 61 kroner pr. vognkilometer. Dette tilsvarer en årlig godtgjørelse på 55 millioner kroner.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleAspekter ved Bybanen i Bergenen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record