Show simple item record

dc.contributor.authorHenriksen, Lars Hem
dc.date.accessioned2008-10-06T08:35:37Z
dc.date.available2008-10-06T08:35:37Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168057
dc.description.abstractGjennom å jobbe som oppgjørsansvarlig for en uavhengig rådgiver så jeg hvilke kostnader verdipapirfond belaster sine investorer og hvordan disse kan påvirke avkastningen i en portefølje. Jeg var interessert i å finne ut hvilke faktorer som påvirket fastsettelsen av prisstrukturen i norske verdipapirfond. Prisstrukturen i verdipapirfond er bygget opp av transaksjonsgebyrer og påvirkes av flere forhold. Investeringsstrategien og mandatet til fondet påvirker prisstrukturen i varierende grad. Aktivaklasse er en faktor som påvirker prisstrukturen. Minsteinnskuddet og størrelsen på investeringen gir føringer for hvilke prosentsatser forvalteren belaster på gebyrene. I utgangspunktet skal det være stordriftsfordeler innen fondsforvaltning, men analysen fant få eller ingen bevis på at disse påvirket prisstrukturen. Investorene i verdipapirfond er ikke veldig prissensitive. Prisstrukturen på verdipapirfondene bestemmer ikke hvor investorene plasserer midlene sine. Dette gjelder for alle typer verdipapirfond. Analysen viste at investorene ble noe mer prissensitive når de investerte i verdipapirfond med høyere minsteinnskudd. En analyse basert på månedlige avkastningsstall fra Morningsstar sin europeiske database viste at fond med høyt forvaltningshonorar hadde et lavere gjennomsnitt på meravkastnigen. Samme analyse viste også at mer aktive fond, målt på tracking error, ikke hadde et høyere forvaltningshonorar Utredningen konkluderer med at det er vanskelig å finne faktorer som påvirker prisstrukturen i alle verdipapirfond. Analysen tyder på at prisstrukturene bestemmes mer av subjektive prosesser internt hos forvalterne og at prisstrukturen i norske verdipapirfond vanskelig kan forklares ved bruk av teori.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleEn deskriptiv analyse av prisstrukturen i norske verdipapirfond per 31.12.06en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record