Show simple item record

dc.contributor.authorMyklebust, Knut Øyvind
dc.date.accessioned2008-10-06T08:37:02Z
dc.date.available2008-10-06T08:37:02Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168067
dc.description.abstractDet har dei siste åra vore mykje debatt omkring økonomisk styring av sjukehussektoren. Denne utgreiinga tek føre seg bruk av balansert målstyring i Helse Vest RHF, og om dette rammeverket kan gi betre styring for organisasjonen. Eg presenterer først teori knytt til balansert målstyring, og gir eit samandrag av dei viktigaste styringsdokumenta for Helse Vest RHF. Vidare koplar eg saman teori og empiri for å sjå om balansert målstyring er mogleg å bruke i denne organisasjonen, og om det vil gi betre styring. Utgreiinga konkluderer med at det krev nokre endringar både i det strategiske fundamentet i organisasjonen og i den politiske styringa av helseføretaka for at ein skal kunne bruke balansert målstyring effektivt. Om dette kjem på plass, er det mykje som tyder på at rammeverket vil kunne gi betre styring i Helse Vest RHF. Nøkkelord: Balansert målstyring , BSC, misjon, verdiar, visjon, strategi, Helse Vest RHF, sjukehusen
dc.language.isonnoen
dc.titleBalansert målstyring i Helse Vest RHF : korleis kan balansert målstyring bidra til betre styring av Helse Vest RHFen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record