Show simple item record

dc.contributor.authorBroks, Magnus
dc.contributor.authorBåtstrand, Hallvard
dc.date.accessioned2008-08-27T06:59:22Z
dc.date.available2008-08-27T06:59:22Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168089
dc.description.abstractDenne masterutredningen er en empirisk undersøkelse av betydningen private equity har på underprising og langsiktig avkastning for norske børsintroduksjoner. Grunnlaget for analysen er et utvalg på 239 selskaper som ble notert på Oslo Børs i perioden 1.1.1996 til 31.12.2006, hvorav 53 av disse ble notert med private equity-fond på eiersiden. Utredningens første del er en gjennomgang av grunnleggende trekk ved private equity som kapitalklasse og utviklingen av denne. Et særlig fokus legges her på utviklingstrekk i Norge de senere år. Deretter presenterer vi sentrale hypoteser som skal forsøke å forklare hvorfor fenomenene underprising og svak langsiktig avkastning eksisterer. Disse hypotesene knytter vi så opp mot hypoteser relatert til private equity, for å vise hvorfor og hvordan private equity-fond kan påvirke underprising og langsiktig avkastning. Tidligere empiri viser til varierende resultater, både mellom tidsperioder og land, med tanke på betydningen av private equity. I siste del av utredningen gjennomgår vi resultatene fra vår analyse av norske data. Vi finner at underprising er et fenomen som eksisterer i Norge, med en gjennomsnittlig unormal startavkastning på 6,23 prosent for hele perioden. Samtidig tyder våre resultater på at private equity bidrar til å redusere underprising i det norske markedet. Eksempelvis er den unormale startavkastningen ved likevektede porteføljer kun halvparten så stor for gruppen av børsintroduksjoner med private equity, sammenlignet med gruppen uten private equity. I tillegg ser PE-fond ut til å være flinkere på timing, i den forstand at de legger en større andel av sine børsintroduksjoner til perioder med lav unormal startavkastning. I analysen av langsiktig avkastning finner vi at en negativ indeksjustert avkastning ikke er et fenomen som bør relateres til børsintroduksjoner som gruppe, men heller skyldes at en liten gruppe mindre selskaper ser ut til å prestere betydelig dårligere enn markedet for øvrig. Samtidig ser en liten gruppe større selskaper ut til å prestere betydelig bedre enn markedet. Når vi skiller mellom introduksjoner med og uten private equity, finner vi likevel ikke at selskaper som gjør det bedre eller dårligere enn markedet er systematisk over- eller underrepresentert i noen av gruppene. Følgelig tyder ikke våre resultater på at private equity bidrar til å redusere svak langsiktig avkastning.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleBetydningen av private equity på norske børsintroduksjoner : en studie av underprising og langsiktig avkastningen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record