Show simple item record

dc.contributor.authorLillesalt, Jeanett
dc.contributor.authorLutentun, Anja Myntevik
dc.contributor.authorRindal, Marie
dc.date.accessioned2008-09-01T07:26:28Z
dc.date.available2008-09-01T07:26:28Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168097
dc.description.abstractTemaet for denne utredningen er det nye kapitaldekningsregelverket Basel II, som ble innført i norske banker 1.januar 2007. Det forventes at regelverket vil medføre endringer i banknæringens rammebetingelser, og dette er motivasjonen bak vår problemstilling. Oppgaven søker svar på hvordan Basel II påvirker den norske banknæringen, og hvilke konsekvenser regelverket får for konkurransesituasjonen i markedet. Resultatene baseres på informasjon og data som innhentes gjennom spørreundersøkelse og dybdeintervjuer. Analysen viser at bankenes generelle oppfatning av Basel II er positiv, selv om det er ressurskrevende og har vært vanskelig å implementere. Regelverket fører til bedre risikovurdering i bankene, spesielt for banker som benytter mer avanserte metoder og dermed oppnår større reduksjon i kapitalkravet. Dette har betydning for pris, marginer og konkurranseintensitet, og tilsier at Basel II påvirker konkurransesituasjonen i markedet.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleKapitaldekningsregelverket Basel II : implikasjoner for den norske banknæringen og konkurransesituasjonen i markedeten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record