Show simple item record

dc.contributor.authorReisvaag, Rebekka
dc.date.accessioned2008-11-06T11:17:00Z
dc.date.available2008-11-06T11:17:00Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168101
dc.description.abstractUtredningen har tatt sikte på å finne årsaken til hvorfor det 11 år etter ny Aksjelov nærmest ikke finnes rettskraftige dommer om styreansvar i Norge. Ettersom det har vært revisor som har blitt sittende med ansvaret i den samme perioden, har jeg belyst både revisors og styrets erstatningsansvar i utredningen. For at styret og revisor skal få erstatningsansvar må det foreligge et ansvarsgrunnlag. Utredningen starter derfor med en gjennomgang av styrets og revisors lovpålagte oppgaver angitt i Aksjeloven, Revisorloven og God revisjonsskikk. Brudd på lovpålagte oppgaver vil kunne føre til ansvarsgrunnlag for skadevolder, så sant bruddet kan ansees som uaktsomt eller forsettelig. I tillegg til ansvarsgrunnlag må det foreligge et erstatningsmessig tap med adekvat årsakssammenheng til ansvarsgrunnlaget for at revisor eller styremedlemmet skal kunne holdes erstatningsansvarlig. En drøfting av disse tre ulovfestede vilkårene for erstatningsansvar er derfor neste skritt i utredningen. Til slutt i teoridelen blir styrets og revisors funksjon forklart ut fra et agentteoretisk ståsted. Den presenterte teorien anvendes deretter på en case – Sponsor Service. I casedelen blir det drøftet hvorvidt styret i Sponsor Service hadde et erstatningsansvar på lik linje med revisor.en
dc.language.isonoben
dc.titleErstatningsansvarsfordeling : revisor vs. styreten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record