Show simple item record

dc.contributor.authorHørløck, John-Arne
dc.date.accessioned2008-11-14T09:12:58Z
dc.date.available2008-11-14T09:12:58Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168129
dc.description.abstractStudien ser på den kort- og langsiktige meravkastning forbundet med annonsering av tilbakekjøpsprogrammer og faktiske tilbakekjøp av egne aksjer, gjort over børs i Norge i løpet av perioden 1998-2004. Studien finner at tilbakekjøp i stor grad benyttes strategisk av selskapene for å korrigere for underprising, og at faktiske tilbakekjøp lykkes med dette i langt større grad enn annonseringene av tilbakekjøpsprogrammer. Til tross for at de faktiske tilbakekjøp er bedre egnet til korrigering, vil de likevel ikke være tilstrekkelige til nevneverdig å redusere underprisingen på lang sikt. En treårig buy-hold portefølje av selskaper som benytter tilbakekjøp, genererer en total meravkastning på 42,3 %. Markedet synes derfor å underreagere på de signaler som selskapene forsøker å formidle gjennom annonseringene og de faktiske tilbakekjøp. Videre finner studien at den langsiktige meravkastningen påvirkes av hvorvidt et annonserende selskaps motiv er knyttet til underprising. Verdiselskaper, hvis motiv i større grad er underprising, oppnår en total meravkastning på 60,4 % for en treårig buy-hold-portefølje. En tilsvarende portefølje for vekstselskapene, hvis motiv i mindre grad er underprising, genererer en meravkastning på 37,0 %.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleTilbakekjøp av egne aksjer : en empirisk studie av underprising som motiv og årsak til langsiktig meravkastningen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record