Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSletten, Therese
dc.contributor.authorAass, Kristina
dc.date.accessioned2009-03-09T13:16:21Z
dc.date.available2009-03-09T13:16:21Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168139
dc.description.abstractFormålet med avhandlingen er å bidra til økt kunnskap om kommunikasjonens innvirkning på holdninger og atferd hos endringsmottaker underveis i endringsprosesser og dens utfall for organisasjonen. Rammeverket for studien er basert på teori om kommunikasjon i endringsprosesser. Vi har benyttet en forskningsmodell med tilhørende hypoteser for å teste teoretiske sammenhenger opp mot en konkret endringsprosess. Endringsprosessen kalles ”den kulturell turnaround” og foretas av flyselskapet Scandinavian Airlines System (SAS). For å trekke slutninger har vi foretatt en kvantitativ spørreundersøkelse samt intervju. Spørreundersøkelsen ble gjennomført og analysert ved hjelp av et statistisk analyseverktøy. Resultatene våre viser at kommunikasjon har en innvirkning på utfallet av endringsprosessen og for organisasjonen, ved at endringsmottaker utviler holdninger og atferd underveis i endringsprosessen. Funnene kan dermed ha implikasjoner for organisering og ledelse av endringsprosesser.en
dc.language.isonoben
dc.subjectstrategisk ledelseen
dc.titleKommunikasjon i endringsprosesser : en studie av en endringsprosess i SASen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel