Show simple item record

dc.contributor.authorRemøy, Tone Fiona
dc.date.accessioned2009-05-08T07:18:53Z
dc.date.available2009-05-08T07:18:53Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168181
dc.description.abstractTemaet i denne utredningen er den nye rederibeskatningsordningen, og hvilke effekter den fikk på konkurranseevnen til norske rederi. Det forventes at overgangsreglene til ny rederibeskatningsordning vil medføre en svekkelse av konkurranseevnen til norske rederi, og dette var motivasjonen bak problemstillingen. Oppgaven søker svar på hvordan endringene i rammevilkårene vil påvirke konkurranseevnen til norske rederi, og hvordan dette kan påvirke den norske maritime klyngen. Siden temaet omfatter den nye rederibeskatningsordningen, som gir norske rederier null selskapsskatt, er det også naturlig å inkludere overgangsregelen. Denne overgangsregelen ga skipsfartsnæringen en samlet utsatt skattekreditt på 21 milliarder, hvorav 7 milliarder kan settes av i et fond for miljøtiltak. Resultatene i denne utredningen baseres på tidligere studier om den norske maritime klyngen, media oppslag og årsrapporter til børsnoterte rederier som var medlem av den tidligere tonnasjeskatteordningen. Hovedfunnet indikerer en kortsiktig svekkelse av konkurranseevnen på grunn av den utsatte skattekreditten, men at ny ordning er konkurransedyktig internasjonalt.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleRederibeskatning : tomme trusler eller faktiske effekter?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Marin teknologi: 580::Skipsteknologi: 582en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record