Show simple item record

dc.contributor.authorMendoza, Juan Carlos
dc.date.accessioned2009-09-24T08:36:41Z
dc.date.available2009-09-24T08:36:41Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168187
dc.description.abstractEtter å ha arbeidet en rekke år både som ansatt og i en lederstilling i samme bedrift, har jeg selv fått erfare hvor stor påvirkningskraft en leder kan ha på sine ansatte. En motivert ansatt er i de fleste tilfeller en større ressurs for en bedrift, enn en som ikke er det. Iblant kan motivasjonen bli styrt av mange faktorer som gjerne ikke har noe med jobben å gjøre, men jeg våger i denne startfasen å påstå at vi som ledere har mange muligheter for å påvirke motivasjonen til de vi har fått tildelt ansvaret for. Formålet med denne undersøkelsen har vært å se hvordan forskjellige lederstiler vil kunne påvirke motivasjonen til de ansatte i en varehandelsbedrift. Jeg har valgt å fokusere spesielt på to lederstiler, transaksjonsledelse og transformasjonsledelse, til dels fordi jeg måtte gjøre en fornuftig avgrensning som var vid i forhold til ledelsesatferdstypene som finnes, men også en avgrensning som ville gjøre denne oppgaven praktisk mulig å gjennomføre innenfor den gitte tidsrammen man har i en slik masteroppgave. Undersøkelsen er basert på tilbakemeldinger fra 102 ansatte i en landsdekkende varehandelskjede. Resultatene viser at det er en sammenheng mellom lederens lederstil og hvilken motivasjonsgrad den ansatte har. De ledere som har tett oppfølging til sine ansatte, som oppmuntrer til åpen kommunikasjon og som gir spillerom for kreativitet, har ansatte som er engasjerte, positive og som enklere tar del i lederens resultatmålsetning. Jeg håper at denne undersøkelsen kan benyttes i fremtiden som et verktøy for å strekke seg mer mot transformasjonsledelse, snarere enn ren transaksjonsledelse slik trenden er i mange varehandelsbedrifter i dag. Det bør være i enhver leders interesse å kunne følge opp sine medarbeidere på en slik måte at vedkommende er motivert for å gjøre den jobben vedkommende er ansatt for å gjøre. Oppgaven er forøvrig delt inn i fire deler: Del I: Introduksjon, teori. Del II: Design, metode og casebeskrivelse. Del III: Utledning av hypoteser og resultater. Del IV: Analyse og diskusjonen
dc.language.isonoben
dc.subjectstrategi og ledelseen
dc.subjecten
dc.titleHvordan påvirker transaksjons -og transformasjonsledelse motivasjonen til de ansatte i en varehandelsbedrift : et studie av utvalgte lederstiler og deres påvirkningskraft over motivasjonen til de som blir ledeten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record