Show simple item record

dc.contributor.authorPoole, Andreas Christian
dc.date.accessioned2009-05-08T07:22:18Z
dc.date.available2009-05-08T07:22:18Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168191
dc.description.abstractDenne utredningen har som hensikt å foreta en verdivurdering av det norske oljeselskapet Revus Energy. Selskapet er et såkalt lete- og produksjonsselskap (E&P-selskap), innen petroleumsbransjen. Verdivurderingen gjøres basert på en kontantstrømbasert metode som spesialtilpasses til å vurdere E&P-selskap. Oppgaven er bygget opp på følgende måte: I første kapittel gis en generell innføring i petroleumsbransjen og de aktiviteter som inngår i et E&P-selskaps virksomhet. Deretter gies en introduksjon til Revus Energy. Videre gies det en kort innføring i verdsettelse, og det identifiseres hvilke verdidrivere som er relevant for verdsettelse av E&P-selskap. Deretter foretaes en det enn regnskapsanalyse av selskapet, med formål å estimere historiske verdier av verdidriverne identifisert i kapittelet før. I neste kapittel estimeres fremtidige verdier av verdidriverne. Basert på disse utarbeides et fremtidsbudsjett, som danner grunnlaget for selve beregningen av verdiestimatet. I sensitivitetsanalysen undersøkes det hvordan verdiestimatet påvirkes av endringer i verdidriverne. Oppgaven avslutter med en rimelighetsvurdering og konklusjon. Pr 28.11.2008 foreligger det et bud på NOK 110 på oppkjøp av alle aksjene i Revus Energy. Oppgaven konkluderer med at budet som er gitt representerer en langt større verdi for investor enn det som kan forventes fra fremtidige kontantstrømmer fra driften. Investor bør følgelig akseptere budet.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansieringen
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleVerdivurdering av Revus Energyen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Berg? og petroleumsfag: 510::Petroleumsteknologi: 512en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record