Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLarsen, Jørn Erik
dc.date.accessioned2009-10-30T09:03:55Z
dc.date.available2009-10-30T09:03:55Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168305
dc.description.abstractFormålet med utredningen er å undersøke om praktisering av Lean fører til forbedret lønnsomhet. Denne undersøkelsen gjennomføres i form av en casestudie av 17 forretningsbanker med virksomhetsområde innenfor Norge. Oppgavens teoretiske rammeverk baserer seg i all hovedsak på de fem prinsipper bak ”Lean thinking” av Womack et al. (2003), hvor teorien rettes inn mot tjenesteytende bedrifter. Bankene ble kategorisert ut ifra hvilken grad de praktiserte hvert av de fem prinsippene, og på bakgrunn av dette ble 4 forretningsbanker klassifisert som ”Lean bedrifter”. Resultatene av utredningen indikerer at praktisering av Lean fører til forbedret lønnsomhet blant norske forretningsbanker, og at det finnes en moderat positiv samvariasjon mellom bruk av de fem Lean prinsipper og lønnsomhet. Analysens lave populasjonsutvalg og korte tidsperiode reduserer derimot undersøkelsens generaliserbarhet.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleLønnsomheten av lean i Norge : fører praktisering av lean til forbedret lønnsomhet blant norske forretningsbanker?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel