Show simple item record

dc.contributor.authorKvalsund, Evy Kristin
dc.date.accessioned2009-11-17T12:47:18Z
dc.date.available2009-11-17T12:47:18Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168319
dc.description.abstractUtredningen beskriver beskatning av alderspensjonister i henhold til norsk regelverk. Hovedfokus er på skatteregler som differensierer skattlegging av alderspensjonister og ordinære lønnstakere. Tre forhold genererer skattefordeler i favør av alderspensjonister. For det første skattlegges pensjonister etter skattebegrensningsregelen som sikrer at pensjonister med lave inntekter og formuer ikke betaler skatt. For å ivareta progressiviteten i og fordelingshensynet bak skattesystemet, avtrappes skattefordelen for høyere inntekter og formuer. For det andre betales trygdeavgift med en sats på 3 pst. på pensjonsinntekter, sammenlignet med 7,8 pst. for lønnsinntekter. Det tredje forholdet er et særdrag for alder i alminnelig inntekt. Forholdene gir ulike skattemessige konsekvenser avhengig av alderspensjonistens brutto inntekts – og formuesposisjon. Alderspensjonister har valget mellom fritid og arbeid. Pensjonister kan velge å utføre inntektsgenererende arbeid etter pensjonsalder. Utforming av alderspensjonistbeskatningen kan influere grad av yrkespassivitet blant pensjonister. Effekt av skatt på yrkespassivitet diskuteres til slutt i utredningen.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansen
dc.titleBeskatning av alderspensjonisteren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record