Show simple item record

dc.contributor.authorHaaskjold, Ingrid
dc.date.accessioned2009-11-26T12:47:19Z
dc.date.available2009-11-26T12:47:19Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168327
dc.description.abstractI denne masterutredningen har jeg forsøkt å identifisere hvordan de norske konjunkturene har beveget seg i forhold til de svenske i tidsperioden 1830 - 2000. Videre har jeg, med utgangspunkt i den historiske utviklingen i perioden, prøvd å forklare årsakene til at konjunkturene i noen perioder ser ut til å bevege seg likt mens man i andre perioder ikke finner tegn til samvariasjon. Jeg har benyttet meg av tre ulike variabler; realinvesteringer, KPI og BNP pr. capita for å identifisere den konjunkturelle utviklingen. Simultanitetsanalysen viste at det var en nokså høy grad av samvariasjon mellom landenes konjunkturer. Denne var størst når man benyttet realinvesteringer som mål på de sykliske svingningene og lavest når man benyttet KPI som konjunkturindikator. Det er grunn til å tro at analysen er nokså robust, ettersom korrelasjonsanalysen ga de samme resultatene. Når jeg skal forklare årsakene til konjunkturenes utvikling, har jeg bare fokusert på konjunkturene identifisert ved BNP pr. capita. Dette for å begrense oppgavens omfang, og fordi BNP var den av variablene som ga et mest helhetlig bilde av den økonomiske utviklingen. Jeg fant da at økt internasjonal etterspørsel var hovedårsaken til at konjunkturene beveget seg likt i perioden 1872 til 1880. Internasjonal handel var også en medvirkende årsak til simultaniteten mellom de to landenes konjunkturer i perioden 1896 til 1926. Men i dette tilfellet spilte også paripolitikken en viktig rolle. At konjunkturene på ny beveget seg likt fra 1934 og frem til 1969 hadde sammenheng med at begge land valgte å devaluere under Den store depresjonen. Nedgangen fra 1940 til 1945 var på sin side en naturlig konsekvens av annen verdenskrig. Høykonjunkturen som preget de to landene frem til 1969 var i hovedsak et resultat av handelsliberalisering, statlig initiativ for å fremme økonomisk vekst, samt økt produktivitet. Simultaniteten mellom konjunkturene fra 1996 til år 2000 skyldtes først og fremst at begge land valgte å forlate EMS.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleEn empirisk studie av det norske konjunkturforløp versus det svenske : en analyse av tidsseriedata i perioden 1830 – 2000en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record