Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBryn, Philip
dc.contributor.authorRusås, Esben Andreas
dc.date.accessioned2009-11-17T12:19:03Z
dc.date.available2009-11-17T12:19:03Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168335
dc.description.abstractDet er gjort få undersøkelser av lønnsomheten i skipsfartsnæringen, og de undersøkelsene som er gjort finner generelt en relativt lav lønnsomhet sammenlignet med andre investeringsmuligheter. Rederiskatteutvalget finner i sin rapport en samfunnsøkonomisk lønnsomhet i næringen, som målt ved gjennomsnittlig kapitalavkastningsrate, på 2,6 prosent i perioden 1970-2004 basert på tall fra Nasjonalregnskapet. Denne undersøkelsen tar imidlertid kun hensyn til befraktningsdelen av rederinæringen, og ikke det faktum at redere kan hente avkastning i en rekke andre markeder som er tett sammenknyttet. Ved å konstruere en modell som beregner lønnsomheten i rederinæringen i perioden 1986-2008, basert på historiske rater og skipspriser for segmentene bulk og tankfart, finner vi at Rederiskatteutvalgets beregninger er sterkt undervurdert og således gir et misvisende bilde av lønnsomheten i næringen. Vi undersøker imidlertid ikke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i næringen, men ser på avkastningen på investert kapital i et rederi. Vi finner at lønnsomheten i næringen, målt ved totalrentabilitet og egenkapitalrentabilitet, varierer mye mellom ulike typer rederier og segmenter. Videre finner vi at timing i markedet er av høy viktighet, da lønnsomheten vil variere svært mye i enkelte perioder. For perioden 1986-2008 finner vi en gjennomsnittlig årlig totalrentabilitet på mellom 9 og 14 prosent i bulksegmentet, og mellom 7 og 11 prosent i tanksegmentet. Den gjennomsnittlige egenkapitalrentabiliteten beregnes til mellom 9 og 16 prosent i bulksegmentet og mellom 7 og 15 prosent i tanksegmentet. Vi ønsker imidlertid ikke å påstå at disse angir nøyaktig lønnsomhet i næringen, men indikerer med våre beregninger et teoretisk nivå.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleAvkastning i skipsfartsnæringen : en analyse av den historiske lønnsomheten til rederieren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel