Show simple item record

dc.contributor.authorHavnen-Olesen, Helene
dc.contributor.authorKarlsen, Siv Ragnhild
dc.date.accessioned2009-11-16T09:19:16Z
dc.date.available2009-11-16T09:19:16Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168371
dc.description.abstractVi har i denne utredningen gjennomført en strategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Ekornes ASA basert på offentlig informasjon og faglig kunnskap vi har tilegnet oss gjennom masterstudiet. Formålet har vært å estimere verdien til Ekornes-aksjen. Vi presenterer først virksomheten og bransjen før vi foretar en strategisk analyse av eksterne og interne forhold i bedriften. Videre omgrupperer og justerer vi rapporterte regnskapstall, og utarbeider risiko- og lønnsomhetsanalyser på bakgrunn av disse. Resultatene fra den strategiske regnskapsanalysen benytter vi for å fremskrive regnskap og krav over budsjetthorisonten. Disse estimatene danner grunnlaget for verdsettelsen. Vi har benyttet fundamental verdsettelse som hovedteknikk, herunder egenkapitalmetoden og netto driftskapitalmetoden. Disse gir et fundamentalt verdiestimat på hhv 88,27 og 88,26 kr per aksje. Videre har vi supplert med komparativ verdsettelsesteknikk, som gir et estimat på 67,81 kr per aksje. Vi finner dette ikke veiledende. Basert på fundamental verdisetting faller vi ned på anbefalingen kjøp.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.subjectverdsettelse
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og verdsettelse av Ekornes ASAen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record