Show simple item record

dc.contributor.authorMatsen, Ørjan Sigbjørnsen
dc.date.accessioned2009-11-03T10:03:08Z
dc.date.available2009-11-03T10:03:08Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168381
dc.description.abstractHovedinnholdet i denne avhandlingen er en fundamental verdsettelse av Petroleum Geo-Services (PGS). Penman (2003) definerer fundamental verdsettelse som verdivurdering basert på underliggende forhold og utarbeidelse av prognosetall. Før den fundamentale verdsettelsen blir tre sentrale analyser gjennomført. Den første er en strategisk analyse av bransjen og selskapet. Den andre er en makroøkonomisk analyse. Den tredje er en analyse av tidligere økonomiske prestasjoner. Metoden som benyttes i den fundamentale verdsettelsen tar utgangspunkt i totalkapitalen, det vil si summen av egenkapital og gjeld. Utarbeiding av prognoser for fremtidige kontantstrømmer danner grunnlaget for verdsettelsen. For å bestemme verdien av selskapet diskonterer man disse kontantstrømmene med et relevant avkastningskrav, for deretter å trekke fra netto finansiell gjeld. Etter at den fundamentale verdsettelsen er gjennomført foretas alternative verdsettelsesmetoder og sensitivitetsanalyser for å vurdere rimeligheten og robustheten til resultatet. Til slutt kommer konklusjon og handlestrategi.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleAnalyse av bransjen for seismikktjenester og fundamental verdsettelse av Petroleum Geo-Servicesen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500::Berg? og petroleumsfag: 510::Petroleumsteknologi: 512en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record