Show simple item record

dc.contributor.authorLerbrekk, Johanne Reiestad
dc.date.accessioned2009-11-18T08:59:58Z
dc.date.available2009-11-18T08:59:58Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168395
dc.description.abstractGjennom denne utredningen har jeg forsøkt å gi et svar på hvorvidt det fremdeles vil være behov for NRK, som en offentlig allmennkringkaster, etter lanseringen av det digitale bakkenettet. Allmennkringkasting kan forstås som et virkemiddel myndighetene bruker for å nå overordnede mediepolitiske mål. Foruten å sikre mangfold og kvalitet i programtilbudet, er det en uttalt målsetning å sikre ytringsfrihet for hele befolkningen og formidling av troverdig og korrekt informasjon. Digitaliseringen av bakkenettet medfører en rekke endringer for det norske TV-markedet. To helt sentrale utviklingstrekk er mer vekt på brukerbetaling som finansieringskilde og en økning i antall tilgjengelige TV-kanaler. Overgangen fra reklamefinansiering til mer bruk av publikumsfinansiering fører til en tettere kobling mellom seernes programønsker og markedets tilbud av genre og programkvalitet. Dette peker i retning av at vi vil få større programmangfold og høyere kvalitet på sendingene. Når vi i tillegg tar i betraktning at vi har fått en rekke nye TV-kanaler ville man kanskje forvente at markedssvikten på tilbudssiden ble eliminert. Men både kvalitet og mediemangfold vil imidlertid bli mindre enn det som er samfunnsøkonomisk ønskelig, og fremdeles vil det være flere nisjer som ikke får dekket sine programbehov uten å basere seg på NRK-kanalene, slik som barn, eldre og minoriteter. NRK vil dermed ha en rolle å spille som en tilbyder av programmer for de små og mindre attraktive nisjene i samfunnet. Men dersom vi i tillegg tar hensyn til markedssvikt på etterspørselssiden og eksistensen av positive og negative eksternaliteter, vil det ut fra et mediepolitisk ståsted være uheldig hvis offentlige kanaler omdannes til rene nisjekanaler. For å kunne korrigere for markedssvikt i TV-markedet på en best mulig måte bør offentlige kanaler ha en programprofil som gjør at de kan tiltrekke seg et relativt stort publikum. Det vil derfor finnes sterke argumenter for at det fortsatt vil være behov for NRK som en offentlig allmennkringkaster, med et variert programtilbud av høy kvalitet, tilgjengelig for hele det norske folk.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleMarkedssvikt i TV-markedet og behovet for offentlige kanaler : sett i lys av digitaliseringen av bakkenetteten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record