Show simple item record

dc.contributor.authorBarrera, Pablo
dc.contributor.authorLangmoen, Håvard
dc.date.accessioned2009-10-16T08:07:47Z
dc.date.available2009-10-16T08:07:47Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168415
dc.description.abstractDenne utredningen studerer unormal startavkastning ved 117 børsintroduksjoner på Oslo Børs i årene 2000 til 2008. Vi undersøker hvorvidt den observerte underprisingen av børsintroduksjoner kan være drevet av en skjevhet i informasjonstilgangen til ulike aktører i aksjemarkedet. Børsintroduksjonene i perioden hadde en gjennomsnittlig første dags avkastning på 2,45 prosent, justert for markedsavkastningen, mens den ujusterte gjennomsnittlige startavkastningen var 2,60 prosent. Dette stemmer godt overens med nyere studier av norske børsintroduksjoner, mens underprisingen er noe lavere enn eldre norske studier og en del lavere enn internasjonale studier. Med utgangspunkt i kjent teori har vi utformet fem hypoteser for å undersøke sammenhengen mellom asymmetrisk informasjon og underprising. Vi finner ingen indikasjoner på at asymmetrisk informasjon er en vesentlig driver av underprising på Oslo Børs. Basert på våre resultater og andre empiriske studier av underprising, tror vi at unormal startavkastningen i større grad stammer fra irrasjonell atferd, agentkonflikter og forhold knyttet til aksjeallokering.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleAsymmetrisk informasjon – en driver av underprising? : en empirisk studie av norske børsintroduksjoner i perioden 2000-2008en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record