Show simple item record

dc.contributor.authorGulliksen, Arne-Vetle P. H.
dc.contributor.authorWara, Kenneth Audestad
dc.contributor.authorHansen, Ole Falk
dc.date.accessioned2008-12-16T11:35:43Z
dc.date.available2008-12-16T11:35:43Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168417
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi sett på hva som er den mest hensiktsmessige måten å måle avkastning, risiko og korrelasjon på for å komme frem til en optimal allokering i Private Equity i en tradisjonell balansert portefølje bestående av aksjer og obligasjoner. Våre resultater er basert på historiske tall, og vi har ikke forsøkt å gjennomføre en optimering med tanke på fremtidige perioder. Resultatene kan derfor tolkes som den eksponeringen i Private Equity som har vært optimal. Vi har valgt å gjennomføre analysen med tanke på en generell institusjonell investor, og har tatt utgangspunkt i PE – fond som den mest naturlige inngangsveien en slik type investor har. I denne sammenheng har vi vurdert det vi kan kalle tradisjonelle måter å estimere avkastning, risiko og korrelasjon på. For avkastning er det vanlig å måle denne i form av internrenten (IRR) og/eller PME (for relativ prestasjon), men, som vi skal vise, er det knyttet såpass mange problemer til disse kalkuleringene at de ikke passer inn i den analysen vi skal gjennomføre. Når det gjelder risiko måles denne blant annet som standardavviket til kvartalsvise verdsettelser av PE – fondene. Siden disse verdsettelsene er basert mye på subjektivitet og bokførte verdier, vil risikoen virke lavere enn den faktisk er. Det samme kan sies om korrelasjon. Siden de tradisjonelle metodene for å estimere parameterne som inngår i en optimering ikke viser seg å være tilfredsstillende, har vi valgt å ta utgangspunkt i en relativ ny klasse innefor Private Equity som går under fellesnavnet Listed Private Equity. Dette er kort sagt PE – selskap notert på børs, og har da den store fordelen med at de prises i markedet og er mye mer likvide enn vanlige PE – fond. Dermed er det mye lettere å estimere avkastning, risiko og korrelasjon i forhold til andre aktivaklasser, og dette legger grunnlaget for vår optimering. Under selve optimeringen bruker vi tre forskjellige LPE – indekser fra et sveitsiskbasert firma kalt LPX GmbH som proxy for PE – klassen, samt to aksjeindekser (MSCI World og MSCI Norway) og en obligasjonsindeks (Lehman Global Aggregate Index).en
dc.language.isoengen
dc.subjectfinancial economicsen
dc.titleThe operating performance of Scandinavian private equity companiesen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record