Show simple item record

dc.contributor.authorBerg, Merete Fiskvik
dc.contributor.authorBjugstad, Marit
dc.date.accessioned2009-11-16T11:06:53Z
dc.date.available2009-11-16T11:06:53Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168423
dc.description.abstractDenne masterutredningen omhandler gjeldsfinansiering av immaterielle investeringer. Hypotesen som ligger til grunn for arbeidet er at det er vanskelig å pantsette, og dermed lånefinansiere, slike investeringer. FoU antas å fungere som en indikator på immaterielle investeringer og innovasjon. Dersom internt genererte midler ikke strekker til, er gjeld og egenkapitalemisjon hovedalternativene for å finansiere bedriften. Vi finner at bedrifter uten FoU har lavere gjeldsandel enn gruppen som rapporterer positiv FoU, og at gjeldsandelen er avtakende med økende FoU-intensitet. Analyser viser også at bedrifter som driver med FoU har større sannsynlighet for å gå til egenkapitalemisjon, og sannsynligheten blir større med økende grad av FoU-intensitet. Bransjegruppen IKT er spesielt sterkt representert både blant FoU-bedrifter og bedrifter som utfører egenkapitalemisjoner. Resultatene er i samme størrelsesorden som det andre studier har funnet for andre land. Funnene våre stemmer godt overens med Pecking order-teorien for kapitalstruktur.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.titleGjeldsfinansiering av immaterielle investeringeren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record