Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDirdal, Are
dc.date.accessioned2009-10-29T12:06:37Z
dc.date.available2009-10-29T12:06:37Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168433
dc.description.abstractDenne masterutredning tar sikte på å verdsette fotballklubben Viking ved hjelp av fundamental verdsettelses teknikk. Resultatet er en verdivurdering av Vikings egenkapital, per 31.12.2008, på NOK 107 513 979. Dette gir en aksjepris på NOK 13,09. Utredningens underliggende perspektiv er at vurderingene gjøres av en diversifisert investor i det norske markedet. Utredningen presenterer først Vikings historie og klubbens strukturelle oppbygning. Deretter introduseres rammeverket og metodeverktøyet for verdsettelse generelt, og fundamental verdsettelse spesielt. Valgte metode søker å finne Vikings verdi ved å neddiskontere fremtidige kontantstrømmer fra drift. Det første steget i verdsettelsen er en strategisk analyse av eksterne trusler og muligheter, samt interne styrker og svakheter. Neste steg er en regnskapsanalyse av klubbens finansregnskap omgruppert for investororientert analyse. Dette for å få en bedre forståelse for de underliggende økonomiske relasjoner i Viking, samt gi informasjon om diverse nøkkeltall sett opp i mot et utvalg av konkurrerende klubber. Informasjonen fra både den strategiske analysen og regnskapsanalysen danner grunnlaget for en fremtidig prognose av klubbens EBITDA med en budsjetthorisont på syv år. Normalår for prognosen settes derfor til 2016 og er utgangspunkt for Vikings terminalverdi. Utredningen avsluttes med sensitivitetsanalyser og simulering av usikkerhet i estimatet for å vurdere den beregnede verdi av Vikings egenkapital. Ulike variabler vil testes for bedre å kunne behandle informasjonen knyttet til punktestimatet.en
dc.language.isonoben
dc.subjectfinansiell økonomien
dc.subjectverdsettelse
dc.titleVerdivurdering av Viking fotball ASAen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel