Show simple item record

dc.contributor.authorSundell, Jørgen A.
dc.date.accessioned2009-11-16T11:08:33Z
dc.date.available2009-11-16T11:08:33Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168435
dc.description.abstractVarsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og er en form for ytring. Kritikkverdige forhold vil i denne utredningen omfatte, det man innen for økonomi- og revisjonslitteraturen kaller misligheter. Det er tilsiktede handlinger for uberettiget å skaffe seg selv eller andre fordeler eller goder man i utgangspunktet ikke har rett eller krav på. Flere forskningsrapporter viser til en underrapportering av kritikkverdige forhold i norske virksomheter, og at blant annet ytringsmiljøets kvaliteter, varslingens reelle innhold, organisasjonsstruktur og -kultur, samt en rekke sosiale og psykologiske faktorer på arbeidsstedet har betydning for om en melder fra eller ikke. Utgangspunktet for dette prosjektet var en undring over hvorfor det er så vanskelig å si i fra når en opplever kritikkverdig praksis. Hovedspørsmålet er hva som påvirker ytringsmiljøet. Tilnærmingen er bred med fokus på hvilke psykologiske og organisasjonskulturelle forhold som øker risikoen for grenseoverskridende atferd, samt hvilke faktorer som påvirker evnen og motivasjonen til å varsle. Som vi skal se, henger disse to perspektivene sammen og påvirker hverandre. Dette gjør det også mulig å igangsette tiltak som både reduserer risiko for misligheter og samtidig fremmer god varslingskultur. Denne utredningen ser nærmere på det norske Forsvaret. En stor og sammensatt etat med et betydelig offentlig budsjett. Vi skal se nærmere på hvordan varsling kan oppleves av en som har varslet, samt sette dette inn i en referanseramme av etikk, omdømme, prosessuell behandling av varslingssaker, mislighetskarakteristika og ytringsfrihet. Bredden i prosjektet ivaretar sammenhengen mellom områdene som berøres, men bredden har samtidig redusert noe av muligheten for å gå i dybden innenfor de samme områdene. Utredningen vil også ta for seg hvordan etaten kan bruke mislighetssaker inn mot den interne kontrollen med forvaltningen, i den hensikt å redusere den iboende risiko for grenseoverskridende atferd blant organisasjonens medlemmer. Dobbeltkretslæring er et kjent organisasjonsfenomen, men viser seg vanskelig å praktisere.en
dc.language.isonoben
dc.subjectstrategi og ledelseen
dc.subjecten
dc.titleMisligheter og varsling : varslingsmiljøets forutsetningeren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record