Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEriksrud, Magnus Sørum
dc.contributor.authorMcKeown, Mikael B.
dc.date.accessioned2010-09-01T08:50:24Z
dc.date.available2010-09-01T08:50:24Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168441
dc.description.abstractMålet for denne masterutredningen har vært å utrede potensialet for Beyond Budgeting i Norge. For å si noe om potensialet for at Beyond Budgeting skal spre seg i Norge, har vi kartlagt nåværende utbredelse av budsjetter og andre økonomiske styringsverktøy i norske bedrifter samt holdningene til budsjetter. Funnene våre for utbredelse av styringsverktøy er på linje med studier fra Finland, Canada og USA, samt en tidligere masterutredning fra NHH. Budsjett er det viktigste og mest brukte styringsverktøyet i Norge i dag. Verktøy som balansert målstyring, rullende prognoser og benchmarking brukes også i ganske stor grad. Et mindretall på 19 prosent har ingen budsjetter, er i ferd med å fjerne budsjettene eller overveier å slutte med budsjetter. Budsjetter har møtt massiv kritikk de siste årene, og Beyond Budgeting-fenomenet har vokst fram i kjølvannet av denne kritikken. Vi finner også støtte for at norske bedrifter i noen grad er enige med budsjettkritikerne. Det er særlig store, lite lønnsomme, lite innovative bedrifter med defensiv strategi som er kritiske til budsjett. Yngre respondenter er også betydelig mer kritiske enn eldre. Norske bedrifter kan sies å ha en pragmatisk ”Ole Brum”-tilnærming til budsjetter. Budsjettene brukes til det de er gode til, men kombineres med og utfylles av mange andre verktøy for å unngå potensielle fallgruber. Det er store bedrifter og bedrifter som er del av et konsern som bruker flest andre styringsverktøy. De fleste bedriftene tilpasser og forandrer budsjettene sine underveis i budsjettperioden. Slik har de tilpasset seg mye av kritikken som rettes mot budsjettet som styringsverktøy. Sett under ett virker de fleste bedriftene tilfredse med sine budsjettbaserte styringssystemer. Altså er etterspørselen etter nye styringssystemer uten budsjett, slik som Beyond Budgeting, beskjeden. Siden det i dag ikke finnes formelle tilbydere av slike systemer, konkluderer vi at det ikke vil forekomme noen særskilt spredning av Beyond Budgeting i Norge i overskuelig framtid. Det kan ikke utelukkes at enkelte bedrifter vil kaste ut budsjettene og klare seg med andre styringsverktøy, men de fleste bedriftene i Norge vil likevel nøye seg med å gjøre gradvise forbedringer i budsjetteringsprosessene sine.en
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomisk styringen
dc.titleBudsjettrevolusjonen lar vente på seg : norske bedrifter kritiserer budsjettet, men er ennå ikke klare for budsjettløs styringen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel