Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSejersted, Johan Christian
dc.contributor.authorMoen, Hans Christian
dc.date.accessioned2010-08-10T12:42:09Z
dc.date.available2010-08-10T12:42:09Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168461
dc.description.abstractTemaet for denne utredningen er lønnsomhet og produktdifferensiering i markedet for Ballast Water Treatment Systems (BWTS). Dette er et marked som er i sterk vekst og som samtidig er preget av mye usikkerhet knyttet til nyetableringer. Differensieringsparametere er avdekket gjennom intervjuer med sentrale aktører i markedet. Resultatene fra intervjuene samt markedsinformasjon fra sekundærdata, har blitt brukt som utgangspunkt for drøftingen om rivaliseringsgraden i dagens marked. Videre er det foretatt en analyse om hvordan horisontal og vertikal differensiering påvirker dagens marked, og hvordan disse konkurransemessige forholdene kan påvirke markedet frem mot 2016. Vår utredning har avdekket at BWTS- markedet for olje- og kjemikalietankere i dag er preget av en middels grad av rivalisering. Leverandørenes forhandlingsmakt og trusselen fra nyetableringer er i dag de konkurransekreftene som i sterkest grad påvirker rivaliseringen. Videre har analysen av produktdifferensiering vist at OceanSaver og Techcross i dag er differensiert både horisontalt gjennom produktkarakteristika, og vertikalt gjennom kvalitet. Analysen viser at rivaliseringen i markedet i stor grad dempes på grunn av differensieringen. Videre viser differensieringsmodellene hvordan OceanSaver kan ta en høy pris og samtidig kapre markedsandeler. Modellen som inkluderer både den vertikale og horisontale differensieringsdimensjonen, viser at OceanSaver vil kapre større markedsandeler enn da vi utelot kvalitetsparameteren. Likevel vil den høye prisen dempe denne effekten. I den andre delen av differensieringsanalysen ser vi hvordan markedet vil bli påvirket av nyetableringene som antas å komme i årene fremover mot 2016. Modellen som blir benyttet, viser at aktørene vil prise sine produkter over marginalkostnaden, uten at de oppnår positiv profitt. På grunn av sterk etterspørselsvekst og kapasitetsbegrensninger er det diskutert hvorvidt OceanSaver kan forsvare sin høye pris i tiden fremover.en
dc.language.isonoben
dc.subjectskipsfarten
dc.subjectmarkedsføring og konkurranseanalyse
dc.titleAnalyse av markedet for ballastvannrensesystemer til olje- og kjemikalietankereen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel