Show simple item record

dc.contributor.authorLund, Henrik
dc.date.accessioned2010-09-15T07:00:22Z
dc.date.available2010-09-15T07:00:22Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/168499
dc.description.abstractI denne utredningen har jeg undersøkt hvilken innvirkning familiekontroll over et selskap har på dets selskapsverdi og lønnsomhet innen for shippingbransjen. Grunnen til at jeg spesifikt ser på dette i forbindelse med shippingbransjen er min interesse for shipping samt at dette er en kapitalintensiv og risikofylt bransje. En vanlig påstand om familiebedrifter er at de er mer risikoaverse enn andre bedrifter og i så måte vil gjøre det dårligere i bransjer som krever høy ekstern finansiering. Shipping er en slik bransje. Oppgaven konkluderer med at familiebedrifter har en lavere selskapsverdi målt ut ifra Tobins q. Dette skyldes derimot at familiebedriftene som har gjennomgått ett eller flere generasjonsskifter har de klart laveste selskapsverdiene og dermed drar ned verdien for familieselskaper sett under ett. Familiebedrifter som ikke har gjennomgått et generasjonsskifte har derimot undersøkelsens høyeste selskapsverdier. Det konkluderes derfor videre med at selskapsverdien til familieselskaper innen shipping vil avta etter hvert som selskapet gjennomgår generasjonsskifter. Til slutt viser den empiriske undersøkelsen også at familieselskaper innen shipping er mer risikoaverse enn andre selskaper.en
dc.language.isonoben
dc.titleInnvirkningen av familiekontroll på selskapets verdi og lønnsomheten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record